Helseforsikring, enten privat eller gjennom arbeidsgiver, er blitt svært vanlig i Norge. SATS har samarbeid med forsikringsselskap som tilbyr denne type forsikring og du kan derfor benytte din helseforsikring hos oss.

Slik fungerer det:

  1. Når skaden oppstår: Meld så raskt som mulig inn dette til ditt forsikringsselskap.

  2. Forsikringsselskapet vil opprette sak, og du får et saksnummer som du skal bruke når du booker time hos oss. Forsikringsselskapet tildeler deg et gitt antall behandlinger ut ifra din forsikringspolise og selvsagt omfang av skade.

  3. De fleste forsikringsselskap sender informasjon direkte til oss, men i noen tilfeller er du selv ansvarlig for å ta med nødvendig informasjon til oss første gang du kommer.

  4. Etter første behandling booker du behandling videre direkte med oss, og vi vil da ha direkte kontakt videre med ditt forsikringsselskap slik at du bare har kontakt med din behandler.

  5. Om vi vurderer at du har behov for flere behandlinger enn det du har fått tildelt, kan du på bakgrunn av vår anbefaling kontakte ditt forsikringsselskap for å høre om muligheten til å utvide antallet behandlinger.

Vi har god erfaring med forsikringspasienter, så du er velkommen til å ta kontakt med oss om du har noen spørsmål.