Kontakt meg: lene.davidsen@sats.no

Utdanning

  • Bachelor in International Physiotherapy, Saxion University, Netherlands

Kurs:

  • Therapeutic Tape

  • Dry needling

Erfaring og bakgrunn:

Jeg har opparbeidet meg erfaring innen generelle muskel - og skjelettplager, skadeforebygging og rehabilitering av idrettssrelaterte plager, samt jobber ved siden av i spesialisthelsetjenesten med parkinson, amputasjon, slag og andre nevrologiske sykdommer.

Fysioterapi på SATS

Det er viktig med en god og fullestendig undersøkelse slik at behandlingen blir individuelt tilpasset til ditt behov med utgangspunkt i dine forutsetninger og plager. Jeg ser viktigheten i en heltetlig tilnærming i kombinasjon med manuell behandling, medisinsk tilpasset trening, råd og veiledning. Jeg samarbeider tett med PT- teamet når det er fordelaktig.