Ved å velge frys vil medlemskapet ikke bli avsluttet. Frys vil bli lagt inn fra den 1. i påfølgende måned etter registrert valg.

Hvis du er i bindingstid vil denne forlenges med perioden medlemskapet fryses.

Dersom frys skal forlenges, må det søkes om via de vanlige frysvilkårene. Ved en eventuell senere oppsigelse vil det ikke være mulig å fryse medlemskapet i oppsigelsestiden, iht. medlemsvilkårene.