I disse timene vil vi utforske våre egne naturlige, spontane pustemønstere. Vi lærer ulike teknikker for å utvide og fordype pusten.

Pranayama er betegnelsen på pusteøvelser i yoga - prana er Sanskrit for livskraft, energi.Gjennom pranayama regulerer og kontrollerer vi denne kraften, pusten vår, som er bærende ikke bare i yoga, men i livet generelt.

I disse timene vil vi utforske våre egne naturlige, spontane pustemønstere. Vi lærer ulike teknikker for å utvide og fordype pusten. Vi kjenner på de subtile endringene i kropp og sinn regulert pust kan medføre, og hvordan det påvirker oss. Et bevisst forhold til pusten kan heve livskvalitet på flere måter. Dyp, rolig pust sender signaler til det parasympatetiske nervesystemet om at vi er utenfor fare og kan slappe av, og vi blir mindre stresset. Vi får bedre konsentrasjon, og kan lettere styre temperament og følelser. Bevissthet rundt pust kan motvirke astmatiske symptomer og øke lungekapasiteten.

Alle kan ha glede og nytte av Pranayama. Praksisen gjøres primært sittende, så det er anbefalt å ha bygget opp en stødig komfortabel sittestilling over tid. Pranayama etter fysiske yogatimer kan gi ekstra stort utbytte.

 • Kondisjon
  0/4
 • Styrke
  0/4
 • Fleksibilitet
  0/4
 • Balanse
  0/4
 • Intensitet
  0/4
 • Koreografi
  0/4