Lær mer om:
  • Hvorfor trene etter syklus
  • Hvordan bli bedre kjent med syklusen din
  • Fire faser for syklustrening og hvordan trene i de ulike fasene

Det er viktig å påpeke at det er individuelle forskjeller på hvordan menstruasjonssyklusen påvirker kvinner. Her gir vi kun generelle råd og vi anbefaler at du kartlegger din syklus for å finne dine behov i de ulike fasene.