Vilkår for å sette medlemskapet i frys

Som medlem i SATS har du mulighet til å fryse medlemskapet ditt via Min side.

"Frys" er midlertidig pause av medlemskap i en begrenset tidsperiode.

Forenklet forklaring

Her er en kort veiledning til vilkårene for å sette medlemskapet i frys. Du kan lese mer etter den forenklede versjonen. 

Generelle vilkår for frys av medlemskap

 • Velg en eller to kommende måneder

 • Frys kan fornyes etter frysperioden

 • Medlemskapet kan ikke brukes mens det står i frys

 • Krever ikke dokumentasjon

 • Gebyr for frys: 79 kr/mnd

 • Det er ingen medlemsavgift i perioden medlemskapet fryses

Unntak ved alvorlig sykdom eller skade, samt for graviditet

 • Velg minimum en og maksimum tolv måneder

 • Frys kan fornyes etter frysperioden

 • Medlemskapet kan ikke brukes mens det står i frys

 • Krever dokumentasjon

 • Ingen frysgebyr

 • Det er ingen medlemsavgift i perioden medlemskapet fryses

Du kan lese mer om vilkårene for frys nedenfor

 • Generelle vilkår for frys

 • Frysperiode og varighet

 • Frysgebyr

 • Fornyelse av frys

 • Unntak ved sykdom/skade, samt for graviditet

 • Reaktivering av medlemskap

Vilkår for frys i SATS

Generelle vilkår for frys av medlemskap

Som medlem i SATS har du mulighet til å sette medlemskapet ditt i frys via nettsiden Min side.

«Frys» er midlertidig pause av medlemskapet i en begrenset tidsperiode.

Du må betale en månedlig frysavgift ved ordinær frys. Det er ikke behov for dokumentasjon.

Hvis du har bindingstid når du setter medlemskapet i frys, forlenges bindingstiden med det antall måneder frysperioden varer.

Unntak fra de generelle vilkårene for frys gjelder i følgende tilfeller: Alvorlig sykdom/skade og graviditet (se eget avsnitt nedenfor).

Frysperiode og varighet

Du kan sette medlemskapet ditt i frys i en eller to kommende måneder av gangen. Frysperioden beregnes i hele kalendermåneder, tidligst fra den første i påfølgende måned.

Eksempel: Den 15. januar ønsker du å sette medlemskapet ditt i frys. Den første mulige måneden du kan sette det i frys, vil være februar måned.

Du kan fornye frysperioden mot et ekstra frysgebyr. 

Ordinær frys kan ikke registreres med tilbakevirkende kraft. 

Frysgebyr

Der det er mulig, legges til et frysgebyr på 79 kr per måned på neste faktura. Frysavgiften erstatter midlertidig medlemsavgiften i frysperioden.

Eksempel: Du setter medlemskapet i frys i februar og mars. Du betaler da en frysavgift per måned i stedet for medlemsavgiften for disse 2 månedene. Fakturaene dine vil automatisk korrigeres i etterkant, slik at du bare belastes for frysgebyret for disse 2 månedene, og ikke medlemsavgift.

Unntak ved alvorlig sykdom eller skade, samt graviditet

Hvis du har en alvorlig sykdom eller skade, eller hvis du er gravid, kan du sette medlemskapet i frys i minst én og opptil tolv måneder uten frysgebyr så fremt du laster opp relevant dokumentasjon sammen med forespørselen om frys.

Denne forespørselen vil behandles av medlemsservice, som permanent sletter dokumentasjonen etter behandling av frysforespørselen i samsvar med våre GDPR-sertifiserte prosesser.

Frys på grunn av sykdom eller skade kan skje med to måneders tilbakevirkende kraft.

Dokumentasjon: Relevant dokumentasjon kan være en erklæring fra helseforetak/helsepersonell (f.eks. lege, fysioterapeut, kiropraktor) om at du ikke kan trene i frysperioden du har bedt om.

Viktig: Legg aldri ved dokumenter som inneholder sensitiv informasjon, for eksempel informasjon om din medisinske historie.

Reaktivering av medlemskap

Medlemskapet ditt aktiveres automatisk den første dagen etter utløpet av frysperioden.

Du kan velge å reaktivere medlemskapet tidligere dersom du ønsker det; ta kontakt med resepsjonen på senter eller med medlemsservice.

 • Hvis frysperioden ikke har startet ennå, trenger du ikke å betale frysgebyret.

 • Hvis frysperioden har startet og du aktiverer medlemskapet tidligere enn ved utløpet av frysperioden, vil frysgebyret bli delt på antall dager frys i inneværende måned. Der det er mulig, vil du da bli fakturert for vanlig medlemskontingent fra reaktiveringsdatoen på første faktura.

Eksempel: La oss si at du har satt medlemskapet på frys hele januar måned, men aktiverer medlemskapet på nytt den 14. januar. Frysgebyret på 79 kr blir delt på 31 (totalt antall dager i januar) og multiplisert med 14 dagers frys (som i dette tilfellet blir 36 kr). I stedet betaler du vanlig medlemskontingent fra den 15. januar.