Svenskene har det bedre på jobb enn oss nordmenn

Svenskene har bedre humør, mer overskudd, økt konsentrasjon og lavere sykefravær enn oss nordmenn. Grunnen er enkel: De får oftere tilrettelagt trening og fysisk aktivitet i og utenfor arbeidstiden.
SATS
Kategori
Bedriftshelse

To av tre får dekket trening av arbeidsgiver i Sverige, mens det i Norge kun er én av fem som får denne goden. Hvorfor er det slik når det faktisk er dokumentert at de som trener er mer fornøyde med både arbeidsgiver og livet generelt, og samtidig har energi til å levere bedre? Betyr en arbeidstakers tilfredshet mindre her i Norge enn i Sverige?

Lite støtte til trening hos norske arbeidsgivere

Kontrasten kommer tydelig frem i undersøkelsen Health & Happiness* utført av Opinion på vegne av SATS.

– Blant SATS-medlemmene oppgir 73 prosent av svenskene at de blir oppfordret til å trene av arbeidsgiver, mot Norges 41 prosent. Også finnene slår oss med sine 67 prosent, sier seniorrådgiver i Opinion, Ola Gaute Aas Askheim.  

Hele 66 prosent av svenske medlemmer svarte at de har et medlemskap som er delvis eller helt betalt av arbeidsgiver, mot nordmenns stusselige 19 prosent. Health & Happiness-undersøkelsen viser også at arbeidsgivere som tilbyr trening er mer attraktive, og at de fleste ønsker muligheten til å trene i arbeidstiden.

Dette bekreftes også av nyere forskning, blant annet av forsker Just Bendix Justesen ved Syddansk Universitet i 2015. I sin doktorgradsavhandling fant han at trening gir økt trivsel, mindre sykefravær og større produktivitet blant 400 kontoransatte.

Aktivitet er lønnsomt for både ansatte og ledere

Det er mange grunner til at trening og aktivitet bør bli en prioritet på flere norske arbeidsplasser. Idébanken.org, underlagt Arbeids- og velferdsdirektoratet, trekker frem flere positive effekter ved trening, som økt konsentrasjonsevne og energinivå, samt bedre evne til å takle stress.

At du skal trene for å holde deg i form er derfor av interesse for alle parter – det er jo mer lønnsomt at du holder deg frisk, tilfreds og i godt humør når du skal prestere på jobb! En løsning kan være å få på plass en bedriftsavtale.

– Bedrifter som sponser en liten del av månedsbeløpet aktiverer dobbelt så mange ansatte, forteller Marianne Orderud, markedsdirektør i SATS.

Visste du at SATS tilbyr bedriftsavtaler til de aller fleste bedrifter med eller uten økonomisk støtte? Bedriften vil få en skreddersydd avtale som er tilpasset enhvers behov og treningserfaring. Slik kan alle i bedriften bli aktivisert på den måten de trenger for å komme i form. 

Ønsker du at arbeidsgiver skal tilby tilrettelagt trening på jobb? Forsøk å ta det opp under neste medarbeidersamtale – det kan hende sjefen ikke er klar over fordelene ved å la de ansatte få trene. Eventuelt kan du be han eller hun lese denne artikkelen!

Om SATS:

  • Nordens største treningssenter, med totalt 245 treningssentre

  • 700 000 medlemmer

  • 10 000 ansatte, noe som tilsvarer omkring 2000 heltidsstillinger

  • Tilbyr ca. 120 ulike gruppetreningstimer og spesialutviklede konsepter

  • Egen utdanning og sertifisering av Personlige trenere og Gruppetreningsinstruktører

  • SATS er en del av SATSGROUP som omhandler merkevarene SATS, ELIXIA, FRESH FITNESS, HIYOGA og METROPOLIS

SATS er Nordens største treningssenterkjede med en sterk visjon om å spille en viktig rolle for helsen og livskvaliteten til medlemmene våre og i samfunnet.

We will make the Nordic people healthier and happier!

*Undersøkelsen Health & Happiness Survey 2018 ble utført i februar-mars 2018. Der svarte til sammen 4000 nordmenn, svensker, dansker og finner over 18 år, og totalt 2000 SATS-medlemmer i Norge, Sverige og Finland på spørsmål om trening og helse.