Trening gjør deg lykkelig

Nå er det bevist: De som trener er lykkeligere og mer tilfreds med livet enn de som ikke trener – og SATS-medlemmer er lykkeligst av alle!
SATS
Kategori
Treningstips

Finnes det en sammenheng mellom lykke, altså den subjektive følelsen av å ha det bra, og trening? Vi har aldri vært i tvil, men hadde allikevel lyst til å få fakta på bordet.

Tidligere i år gjennomførte vi derfor en stor undersøkelse på tvers av alle landene i Norden – faktisk den største som noen gang er gjennomført på temaet. Funnene er skikkelig gladlesning, og god motivasjon om du sitter og lurer på om du skal komme i gang med treningen.


Blant norske SATS-medlemmer sier 86% at de finner glede eller stor glede i å trene


Kort oppsummert: Det er ikke noe å lure på. Her er fem høydepunkt fra undersøkelsen:

1. De som trener er lykkeligere enn de som ikke trener

I Norge svarer 46% av de som trener – uavhengig av hva eller hvor de trener – at de er lykkelige, mens 42% i gruppen som ikke trener sier det samme. Blant norske SATS-medlemmer er det 52% som svarer at de er lykkelige. Fantastisk!

Forskjellene er enda større i nabolandene våre. I Sverige svarer 45% av de som trener at de lykkelige, mens 35% i gruppen som ikke trener sier det samme. Blant svenske SATS-medlemmer sier 54% at de er lykkelige.

I Finland ligger tallene henholdsvis på 63%, 51% og 76%, mens de i Danmark er 63% og 53% .

2. Trening har mye å si for humøret

I den norske befolkningen sier 36% av de som trener – uavhengig av hva eller hvor de trener – at de føler seg glade, mens 27% av de som ikke trener sier det samme. Blant norske SATS-medlemmer er det 43% som sier de føler seg glade. Det gjør oss glade.

Forskjellene er også tydelig i de andre landene. I Sverige svarer 43% av de som trener at de er glade, mens 35% i gruppen som ikke trener sier det samme. Blant svenske SATS-medlemmer sier 59% at de er glade.

I Finland ligger tallene henholdsvis på 55%, 44% og 71%, mens de i Danmark er 42% og 36%.

3. Trener du har du bedre selvbilde

Eget selvbilde har mye å si for hvordan man føler seg. Derfor er det ikke overraskende at de som trener også tenker bedre om seg selv enn de som ikke trener. I den norske befolkningen sier 14% av de som ikke trener at de selv ikke mener de er attraktive. Blant nordmenn som trener er det kun 8% som sier det samme.

I Sverige er tallene henholdsvis 14% mot 9%, i Danmark 15% mot 7% og i Finland 18% mot 9%. Vi kan altså trygt si at trening påvirker selvbildet.

4. Vanskelig å finne noen som ikke har glede av trening

Uansett om man trener eller ikke, er de fleste enige om at trening føles godt. 66% av den norske befolkningen sier de finner glede eller stor glede i å trene, mens kun 8% sier at de har lite eller veldig lite glede av å trene. Blant norske SATS-medlemmer sier 86% at de finner glede eller stor glede i å trene. Funnene går igjen på tvers av alle de nordiske landene.

5. Motivasjon og resultater som gleder

At de som trener er lykkeligere enn de som ikke trener, er ikke overraskende når man ser på hva som motiverer dem til å trene. På topp tre listen ligger:

  • Holde meg i form

  • Få energi

  • Helsefordeler

Ikke rart man blir glad når dette er det man får igjen og motiveres av. Med bedre form, mer energi og færre helseplager, er man jo nødt til å bli glad. Så det vi allerede var sikre på, stemmer faktisk. Trening gjør deg lykkelig.

Og ikke bare når du har endorfinrus underveis eller når du går fornøyd hjem etter endt økt, men faktisk i livet ditt generelt. Om det ikke er noe å smile av, så vet ikke vi.

Health & Happiness Survey 2017 ble gjennomført av Opinion på vegne av SATS i mars 2017. I alle land spurte vi en representativ gruppe på over 1000 personer mellom 18-65 år – både personer som trener og som ikke trener. I tillegg ble de samme spørsmålene stilt en stor gruppe medlemmer hos SATS i Norge, SATS i Sverige og ELIXIA i Finland.