Bli kvitt hetetoktene med yoga

Overgangsalderen er en naturlig prosess, men kan føre til ulike plager. Hormontilskudd er et effektivt legemiddel mot hetetokter og andre overgangsplager, men forskning viser at det kan være helseskadelig. Kan yoga være svaret?
SATS
Kategori
Treningstips

Dagens behandlingsalternativer

I tillegg til å redusere ubehag har østrogentilskudd faktisk vist seg å beskytte mot alzheimer (Shao et al. 2012). Mange opplever store forbedringer med dette legemiddelet. Dessverre er det ikke helt risikofritt. Østrogentilskudd gir nemlig økt risiko for brystkreft og hjerte- og karsykdommer som slag, drypp, venetrombose og lungeemboli (Rossouw et al. 2002). Mange søker derfor etter alternative behandlingsmetoder.

Ifølge kjerringråd kan soyabønner hjelpe, mens krydret mat, alkohol, røyking, underernæring og varme drikker gjør symptomene verre. Dette er ikke vitenskapelig bevist per dags dato. I nyere tid har det derimot eksplodert med studier på yoga som et mulig behandlingsalternativ, og resultatene er lovende.


Den psykiske effekten av yoga er spesielt interessant siden noen kvinner opplever depresjoner i forbindelse med overgangsalderen.


The Science

I 2011 utførte Joshi et al en klinisk studie på 180 kvinner som ble tilfeldig fordelt i en yogagruppe og en kontrollgruppe. Når resultatene ble sammenliknet etter 90 dager, så man at yogagruppen hadde mye mindre symptomer enn kontrollgruppen. Yoga gav en betydelig reduksjon i fysiske, psykiske og urogenitale symptomer. Dette resultatet støttes av flere studier (Cramer 2015;Avis et al. 2014).

Helt nylig utførte Jorge et al. (2016) en studie på temaet hvor de sammenliknet yoga med tøying. Man fant at yoga helt klart var mest effektivt i å redusere overgangsplagene. Kvinnene rapporterte mindre hetetokter, søvnproblemer, psykiske og urogenitale plager.

Den psykiske effekten av yoga er spesielt interessant siden noen kvinner opplever depresjoner i forbindelse med overgangsalderen. Dette kan skje uavhengig av tidligere helsestatus. Derfor er det ekstra spennende å se at yoga kan påvirke livskvalitet i tillegg til å redusere fysiske symptomer.

Hvorfor virker yoga?

Det kan være mange årsaker til at yoga reduserer hetetokter. En mykere og sterkere kropp gir mindre smerter og en bedre selvfølelse. I tillegg tror jeg at yoga fungerer som en "timeout" fra en hektisk hverdag. Når man går i en yogatime, tillater man seg selv en pause fra planlegging, stress og relasjoner.

I stedet for å være reaktiv blir man satt i posisjon til å observere endringer. Dette er et meget sterkt virkemiddel for aksept. Man skal ikke se bort fra at yogaen også forårsaker målbare hormonelle endringer.

Uansett årsak viser de empiriske studiene over at yoga kan være et verdig, og ikke minst risikofritt, alternativ til østrogentilskudd. Jeg anbefaler derfor kvinner som opplever hetetokter og andre plager, å prøve yoga. Det beste er at man enkelt kan ta med seg teknikkene man lærer hjem, på jobb eller ferie.

Studier er godt å ha for motivasjon og prioritering av tid, men det aller viktigste er tross alt å praktisere selv.