Yoga - den nye superdietten

Det er ingen hemmelighet at kroppsstørrelsen påvirker selvbildet vårt. Er man tynn og svak, ønsker man gjerne å bli større, mens overvektige er i stadig kamp mot kaloriene for å minke midjemålet.
SATS
Kategori
Treningstips

Kroppsfokuset er større enn noen gang, og mange er ekstremt opptatt av å endre på sin størrelse i håp om å føle seg bedre. Mat er livsviktig for at vi skal overleve, men har vi blitt så opptatt av vekten vår at det har blitt usunt?

Kaféprat blir til sykdom

De siste årene har det vært spesielt merkverdig å se hvordan unge blir hekta på å være så sunne at de begrenser kosten sin til et lite utvalg matvarer supermat. Man glemmer at variert kost er sunn kost.

Det er også flere som trener seg til sykdom (FHI 2016). Når energitapet blir så stort at det tærer på kroppens naturlige funksjoner, kan man få mangelsykdommer, anemi, stoffskifteproblemer og benskjørhet (Helsenorge 2015).

På den andre siden kan overvekt også forårsake sykdom. Ifølge Norsk Folkehelseinstitutt har 50 000 norske kvinner i aldersgruppen 15–44 år til enhver tid en spiseforstyrrelse, hvorav flertallet lider av overspising. Siden 1985 har kvinner og menn i gjennomsnitt lagt på seg henholdsvis 5,5 og 6,5 kilo, til legers store bekymring. Økt midjemål er nemlig assosiert med diabetes, hjerte- og karsykdommer og økt dødelighet.

Det er på tide å utfordre sunnhetsidealet og se etter nye måter å oppnå en balansert vekt som er forenelig med et godt selvbilde på.


Litt bevegelse og svetting, litt avslapning og meditasjon, litt tøying, litt styrke, litt pause, variert mat og litt sjokolade kan i hvert fall ikke skade helsen.


YOGA FOR Å REDUSERE MIDJEOMKRETSEN

Det er ikke godt å være overvektig og drasse rundt på mange ekstra kilo. Det er tungt, og selv om bena blir sterkere, har man som sagt økt risiko for å utvikle diverse hjerte- og karsykdommer. Viktigst av alt er allikevel selvfølelsen.

Heldigvis finnes det hjelp som ikke krever drastiske dietter og skadelig trening. Forskere har nemlig funnet at 12 uker med yoga reduserer midjemålet med nesten 4 cm (Cramer et al. 2016). Og best av alt – det var ikke rapportert noen skader i forbindelse med studien.

Men er yoga bedre enn å gå seg en tur i skogen? Telles et al. (2016) gjennomførte nylig en studie hvor de sammenliknet yoga med gåtur hos overvektige. Der observerte man at begge gruppene fikk en vektreduksjon, i tillegg til lavere totalkolestrol og midjeomkrets. Dette tyder på at yoga er effektivt, men kanskje ikke bedre enn å ta seg en tur i skogen. Andre fordeler med yoga må ikke glemmes i den store sammenhengen. Det beste er trolig å gjøre litt av begge deler.

YOGA FOR ANOREKSI OG BULEMI

På den andre siden har man sykelig undervekt. Selvfremkalt oppkast (bulemi) og restriksjoner på matinntak som fører til undervekt (anoreksi) er spiseforstyrrelser som kan redusere ens psykiske og mentale helse drastisk (FHI 2016), og i tillegg få store fysiske helsemessige konsekvenser (Statens Helsetilsyn 2000).

Det er vanskelig for mange å komme ut av den onde sirkelen, og det er viktig at man får hjelp av fastlegen eller andre profesjonelle. Dessverre viser undersøkelser at pasienter med spiseforstyrrelser ofte venter mer enn 5 år med å søke hjelp og få behandling. Derfor liker noen å angripe prosessen fra en litt annen vinkel.


Dessverre er mange uvitende om konsekvensene av å overdrive inntaket av mat, eller motsatt – å spise for lite.


Blant oss som er i yogamiljøet, vet vi at mange har fått hjelp med sine spiseforstyrrelser gjennom praksisen. Jeg har hittil kun funnet en solid randomisert klinisk studie av yogas effekt for anoreksi og bulemi. Resultatet er overraskende. I en studie fra 2010 ble 54 unge mellom 11 og 21 år randomiserte til en yogagruppe og en kontrollgruppe som ikke gjorde yoga (Carei et al.).

Etter 8 uker med yoga og standard behandling så man at kun yogagruppen hadde hatt en reduksjon i EDE-verdier (eating disorder examination). Kontrollgruppen som kun fikk standard behandling hadde ingen endring i akkurat denne studien.

Dette antyder at yoga kan være effektivt i behandling av bulemi og anoreksi, men med få deltakere og kun en måneds oppfølging kan man ikke trekke noen konklusjoner.

VEKTENS BALANSE

Det er klart at man interesserer seg for mat. Det er sosialt, godt og gir oss livsviktig næring. Dessverre er mange uvitende om konsekvensene av å overdrive inntaket av mat, eller motsatt – å spise for lite.

Studiene over tar for seg hvordan yoga kan hjelpe for ulike spiseforstyrrelser. Husk at det også er mange som sliter med overdreven opptatthet av kroppsstørrelsen sin uten å ha en diagnose. Også her har yoga et potensial for å skape balanse.

Dagens sunnhetstrender skaper for mange et overdrevent fokus på mat og trening som kan bli slitsomt, og reduserer livskvaliteten drastisk. Litt bevegelse og svetting, litt avslapning og meditasjon, litt tøying, litt styrke, litt pause, variert mat og litt sjokolade kan i hvert fall ikke skade helsen.

Husk at det kun er deg selv som kan ta fullt ansvar for dine handlinger, og yoga er et fint sted å starte for å bli bevisst ens holdninger og tanker overfor mat, vekt og selvbilde.