PT-nivåer

Hvilket nivå den personlige treneren har, baseres på dens yrkeserfaring og utdannelse. En nyutdannet PT vil ha et lavere nivå enn en PT med lang erfaring og videreutdanning.

Prisene bestemmes ut i fra hvilket nivå PT'en har, hvor nivå 1 er lavest prisklasse.

Se mer om våre PT-nivåer og priser i SATS-appen eller her: Personlig trening