For å kunne opprettholde høye etiske standarder, gir SATS så vel allmenheten som ansatte anledning til å varsle om saker som er sannsynlig ulovlige, eller mistenkt ulovlige og av allmenn interesse.

WhistleBlower er et «tidlig-varslingssystem» for å redusere risiko. Systemet kan benyttes for å varsle om alvorlige feil som kan gå utover mennesker, SATS som organisasjon, samfunnet eller miljøet. Du behøver ikke ha bevis for dine mistanker, men varslingen må gjøres i god tro. Alle saker som meldes inn behandles konfidensielt.

Din rapport leverer du inn her.

Dersom du har spørsmål om medlemskap eller vil gi oss din tilbakemelding, så tar vi det imot og hjelper så gjerne, men kontakt oss da her.